Ludwigswinkel: Area 1

Tijdens de Koude Oorlog speelde het Pfalzerwald een belangrijke rol en dan met name het zuidelijke deel. Zowel de NATO als de Amerikanen waren in dit gebied goed vertegenwoordigd met hoofdkwartieren, wapenopslagplaatsen en andere opslagdepots. Het bosgebied was blijkbaar een ideale plek om dit allemaal ver van de bewoonde wereld af, onopgemerkt te kunnen bouwen. Area 1 in Ludwigswinkel is zo’n plek.

Tijdens de Koude Oorlog had de NATO hier atoomwapens opgeslagen op een terrein van 17 hectare. Deze 17 hectare was slechts een klein deel van het hele complex, in totaal was ruim 680 hectare in de jaren ’50 van de gemeentes Ludwigswinkel en Fischbach in beslag genomen door de NATO voor wapendepots en kazernes. Inmiddels allemaal niet meer in gebruik en deels omgebouwd tot bedrijventerreinen.

Koude Oorlog: Area 1 te Ludwigswinkel

Area 1 is nu een “monument” en is gratis toegankelijk voor het publiek. Een vereniging geeft af en toe rondleidingen, maar ook zonder rondleiding is het terrein prima te bezoeken. Er staan genoeg informatieborden die uitleg geven over het nut van de gebouwen en hoe het er destijds uitzag.

Koude Oorlog: Area 1 te Ludwigswinkel

Voor meer informatie: http://www.ig-area-one.de/index.html