U-Verlagerung Dinar

Deze U-Verlagerung ligt in Tjechië en is legaal bezoekbaar. De rondleidingen zijn wel in het Tjechisch, maar een beknopte hand-out wordt ook in andere talen meegegeven. Website: https://visit.caves.cz/en/cave/jeskyne-vypustek

Fabrieken die in grotten werden ondergebracht, hadden een muntnaam als codenaam. De firma Flugmotoren Werk Brunn-Lösch produceerde in de tweede wereldoorlog delen van Bosch vliegtuigmotoren. Hier is niet veel meer van te zien, na de oorlog is deze grot ook door het Tjechische leger omgebouwd tot commandocentrale.

U-Verlagerung: Dinar

U-Verlagerung Krähe

Deze fabriek is in een voormalige treintunnel gehuisvest. Alle U-Verlagerungen die in (voormalige) verkeerstunnels zijn gevestigd, kregen als schuilnaam een vogelnaam. Deze U-Verlagerung werd door de firma Voigt und Häffner uit Frankfurt voor de productie van Herta-schakelaars. Gedurende de tweede wereldoorlog was het noodzakelijk om de productie in een bomzekere locatie onder te brengen, de fabriek in Frankfurt was niet meer veilig. De treintunnel is (volgens mijn laatste informatie) nog steeds in handen van die firma, al zijn er wel plannen om de tunnel weer als treintunnel in gebruik te nemen. Dat deze tunnel ooit als fabriek werd gebruikt, is nu niet meer te zien.

U-Verlagerung: Krähe

Mijn blog

Regelmatig ben ik op pad om bunkers te fotograferen. Naast de musea, fotografeer ik vooral locaties die verlaten en vervallen zijn. Het vinden van deze locaties is niet altijd even gemakkelijk. Dat hoeft ook niet, want hoe lastiger te vinden, hoe minder de locatie vernield is.

Onlangs heb ik deze abri (ondergronds manschappenverblijf) van de Maginotlinie bezocht. In 2013 heb ik deze abri ook al gefotografeerd. Normaal gesproken is deze abri niet toegankelijk en dat is wel te zien. Weinig vervuiling en vernieling. Wel leeggehaald, maar daar ontkom je niet aan. Verzamelaars stelen alles wat los en vast zit.

Abri in de sector Rohrbach (Maginotlinie)