Ordensburg Vogelsang

Tijdens het NS-regime in Duitsland, dacht de top er ook over na, hoe er voldoende goed geschikte opvolgers voor het topkader in het regime opgeleid konden worden. De zogenaamde Ordensburgen waren opleidingscentra voor het hogere echelon. Er waren 4 Ordensburgen gepland, namelijk: Crossinsee in Pommeren, Sonthofen in de Allgäu, Vogelsang in de Eifel en Marienburg in West Pruisen. Van deze 4 opleidingscentra zijn er 3 gebouwd. De planning was dat de opleiding 4 jaar zou duren en elk jaar in een andere opleidingscentrum werd gehouden.

Ordensburg Vogelsang

De bouw van dit opleidingscentrum begon in 1934. Het hele complex is ontworpen door de architekt Clemens Klotz. Het complex moest indruk maken door zowel de ligging als de bouwstijl. Dat is wel gelukt, Vogelsang ligt schitterend in het landschap en de architektuur imponeert ook.

Ordensburg Vogelsang

Het hele complex is op zo’n 100 hectare gebouwd. Er was plaats voor zo’n 1000 mensen. Een groot hotel en een van de grootste sportaccomadaties van Europa behoorden ook tot het complex. In 1936 was de eerste bouwfase afgerond en begon voor de eerste lichting studenten, de zogenaamde ordensjunkers, de studie.

Ordensburg Vogelsang

Nadat in 1939 de 2e Wereloorlog begon, werden de studenten van de Ordensburgen ook in het leger ingezet. De leegstaande gebouwen van Vogelsang werden daarna door de Wehrmacht als kazerne gebruikt. Vanaf 1941 werden hier ook “Adolf-Hitler” scholen ondergebracht; hier werden jongeren van 15/16 jaar militair geschoold.

Ordensburg Vogelsang

Na WW2 kwam het complex in handen van de Engelsen, die er in 1946 een militair oefenterrein van maakten. Vanaf 1950 namen de Belgen het complex over, zij hebben tot 2005 dit complex als militair oefenterrein gebruikt. Sinds 2006 is het terrein en een deel van het complex open voor publiek. Een stichting onderhoudt het terrein en geeft ook rondleidingen. Voor meer informatie, zie ook: https://vogelsang-ip.de/nl/startseite.html

Ordensburg Vogelsang
Ordensburg Vogelsang
Ordensburg Vogelsang
Ordensburg Vogelsang
Ordensburg Vogelsang

Fort aan de Jisperweg

Soms heb je weleens geluk en kun je een locatie legaal bezichtigen die normaal gesproken niet toegankelijk is. Zoals nu.

Fort aan de Jisperweg

Dit fort is een onderdeel van de Stelling van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam is gebouwd tussen 1880 en 1920 als een ring van forten en kleinere werken om de stad Amsterdam heen. Deze ring is zo’n 135 kilometer lang, zodat zelfs het geschut met het verste bereik Amsterdam niet kon bereiken. Het gebied aan de vijandzijde kon onder water worden gezet, zodat het parktisch onmogelijk was om zo Amsterdam te veroveren.

Fort aan de Jisperweg: ingang

Fort aan de Jisperweg is een van de kleinste forten van de stelling. Tussen fort Spijkerboor en fort aan de Middenweg werd Fort aan de Jisperweg gebouwd om de Jisperweg en omgeving te verdedigen. En af te sluiten indien nodig.

Fort aan de Jisperweg

De bewapening van het fort bestond uit 4 kanonnen van 10 cm, 4 M’90 mitrailleurs en een hefkoepel met 2x 6cm geschut. Van de koepel is niks meer te zien, die is in WW2 door de Duitse bezetter gesloopt. In het naastgelegen museum Fort Spijkerboor is de koepel nog wel behouden.

Fort aan de Jisperweg

Na de Eerste wereldoorlog is dit fort gebruikt om arrestanten (militair) in op te sluiten. Daarna is het fort nog als magazijn gebruikt tot in de jaren 80 van de vorige eeuw. Dit verklaart misschien ook wel de vele tussenmuren die het fort een onlogische indeling geven en waardoor je niet binnendoor van de ene naar de andere kant van het fort kunt lopen.

Fort aan de Jisperweg
Fort aan de Jisperweg: waterzuivering
Fort aan de Jisperweg
Fort aan de Jisperweg: kantine

Maginot – Abri de Helmreich

In de Maginotlinie zijn 2 standaardtypes abri gebouwd, een ondergrondse- en een bovengrondse variant. Deze abri is ondergronds, alleen de 2 ingangsbunkers zijn zichtbaar.

Maginot: Abri de Helmreich

De entree is, zoals bijna altijd, avontuurlijk aangezien je niet in de 3-meter diepe diamantgracht moet vallen. De boomstammen die de diamantgracht overbruggen zijn ook niet even sterk en stabiel, het is dus zaak om via de deur naar binnen te klimmen.

Maginot: Abri de Helmreich

Eenmaal binnen valt op dat de indeling wat afwijkt van de standaard ondergrondse abri’s. Daarnaast valt ook op dat alles is leeggeruimd en dat de bodem hier werkt. Door de hoeveelheid gips in bodem, wordt de betonnen vloer van het werk omhooggedrukt en ook de wanden worden naar binnen gedrukt. Niet zo erg als bij gros ouvrage Métrich (daar is het wel heel extreem!), maar toch goed zichtbaar.

Maginot: Abri de Helmreich
Maginot: Abri de Helmreich

Deze abri is ondanks de leegheid de moeite waard om te bezoeken. Er zijn nog een paar unieke details te zien, zoals de geschilderde lambrisering.

Maginot: Abri de Helmreich
Maginot: Abri de Helmreich
Maginot: Abri de Helmreich
Maginot: Abri de Helmreich

Artilleriewerk Stachelberg – Tjechië

Na de Eerste Wereldoorlog werd Tjechoslowakije een zelfstandige staat. Voor Frankrijk destijds een ideaal gelegen land om door middel van militaire samenwerking meer invloed te krijgen in de landen ten oosten van Duitsland en Oostenrijk. Tjechoslowakije vond het destijds noodzakelijk om een verdedigingslinie aan de landsgrenzen te bouwen en de Franse hulp werd dankbaar aangenomen. De Tjechoslowaakse bunkers en bunkercomplexen lijken daardoor in bouw en opbouw enorm op de werken van de Maginotlinie. Zo ook Stachelberg, een groot artilleriewerk, te vergelijken met een Gros Ouvrage uit de Maginotlinie.

Stachelberg

De bouw van Stachelberg begon in 1937, maar werd afgebroken in 1938, als gevolg van het Verdrag van München in 1938. Het doel van die overeenkomst was om oorlog te voorkomen, aangezien Hitler destijds al duidelijk had gemaakt dat de Duitstalige gebieden in andere landen bij Duitsland gevoegd moesten worden. Sudentenland in Tjechoslowakije was zo’n gebied en door het verdrag kon Hitler dat gebied annexeren. Met als gevolg dat een groot deel van de verdedigingslinie in Duitse handen kwam en nooit afgebouwd werd.

Stachelberg

Ook het werk Stachelberg is incompleet, de geschutsblokken zijn niet afgemaakt en ook ondergronds is er niks af.

Stachelberg

Om het werk heen zijn nog overblijfselen te zien van de bouw. Niet alleen de fundamenten van de geschutsblokken van het werk zelf, maar ook van bijvoorbeeld van de betonmixconstructie die nodig was om snel grote hoeveelheden beton tijdig aan te kunnen leveren voor de bouw.

Stachelberg

Een blok is wel min of meer afgebouwd en dat is nu tot museum omgebouwd.

Stachelberg

De ondergrondse gangen zijn dat duidelijk nog niet, maar dat maakt een bezoek aan dit museum niet minder interessant.

Stachelberg
Stachelberg

Na de Tweede Wereldoorlog is dit werk gebruikt als dumpplaats voor giftig afval. De ingangen en geschutsopeningen zijn daarvoor dichtgemetseld. Vandaar dat de ingang tot dit museum wat bijzonder is; je komt via de nooduitgang in de diamantgracht het werk binnen.

Stachelberg

Het gif is inmiddels allang verwijderd en het werk wordt nu door een stichting onderhouden en als museum gevoerd. Meer informatie is op de museumswebsite terug te vinden (helaas alleen in het Tjechisch): http://www.stachelberg.cz/ Bij een bezoek krijg je wel een informatiemap mee in het Engels, Duits, Frans en zelfs Nederlands.

KZ Auschwitz I

Het Duitse naziregime heeft vanaf het moment dat zij in de jaren ’30 in Duitsland aan de macht kwam een reeks van concentratiekampen opgericht. Dit om de politieke tegenstanders en criminelen in weg te sluiten. Gedurende de Tweede Wereldoorlog is het concentratiekampsysteem flink uitgebreid. Niet alleen om criminelen en politieke tegenstanders in weg te sluiten, maar ook voor de uitroeiing van, vooral, de Joden. Elk hoofdkamp, waar Auschwitz er een van was, had daarnaast nog behoorlijk wat subkampen. Minder bekend, maar met net zo’n vreselijk regime. Auschwitz I vormde samen met Auschwitz-Birkenau, Auschwitz III Monowitz en nog zo’n 40 subkampen het concentratiecomplex Auschwitz.

KZ Auschwitz I

Voor de Duitse inval in Polen was Auschwitz 1 een kazerne van het Poolse leger. Al snel besloot de SS dat het terrein geschikt was voor het opsluiten van politieke gevangenen. KZ Auschwitz I was niet alleen een werkkamp, maar ook een van de vernietigingskampen van de Duitsers. In het gehele Auschwitzcomplex zijn zo’n 1,5 miljoen mensen vermoord, het overgrote deel Joden.

KZ Auschwitz I

Na de Tweede Wereldoorlog is het kamp door de Russen nog gebruikt als interneringskamp voor gevangen genomen Duitse soldaten, maar ook voor Duitsers die in de voormalige Duitse gebieden woonden.

KZ Auschwitz I

Sinds 1947 is het kamp een museum, een gedenkplaats en vanaf 2007 is het complex UNESCO Wereldkultuurerfgoed. Jaarlijks bezoeken ruim 3,5 miljoen mensen (gemiddeld 10.000 bezoekers per dag) Auschwitz I en II (Auschwitz III is een stuk minder bekend en er is veel minder van terug te zien).

Auschwitz I

Meer informatie is op de website van het museum te vinden: http://auschwitz.org/en/

Auschwitz I
Auschwitz I

Maginotlinie: GO de Restefond

Tijdens de bouw van de Maginotlinie in het noorden en noordoosten van Frankrijk werd de dreiging vanuit Italië ook groter. Vandaar dat Frankrijk al snel besloot om de Maginotlinie uit te breiden, zodat ook de Franse grens met Italië goed verdedigd kon worden. Ook in de Alpen zijn veel kazematten, Alpine voorposten, abri’s en forten gebouwd, waaronder dit grote, ondergrondse verdedigingswerk; GO de Restefond. Zoals bij elk Maginotwerk het geval is, is het nauwelijks zichtbaar vanuit de vijandzijde gezien.

GO de Restefond

GO (Gros Ouvrage) de Restefond ligt hoog in de Alpen, op ruim 2600 meter hoogte, bovenop de Col de la Bonette. Het is het hoogst gelegen werk van de Maginotlinie. Op deze goed bevestigde col zijn ook nog een paar andere werken gebouwd, onder andere de PO de Restefond en PO Granges Communes. Een bezoek aan deze werken is alleen in de hoogzomer mogelijk, anders ligt er teveel sneeuw. Wij hebben dit werk eind juni bezocht en de beide ingangen (liggen aan de weg op de col) waren nog compleet bedekt met een metersdikke laag sneeuw. Gelukkig hebben de meeste werken ook een nooduitgang. In de diamantgracht, maar gelukkig niet helemaal bedekt met sneeuw.

GO de Restefond

Nooduitgangen van Maginotwerken zijn over het algemeen te vinden in de geschutsblokken, in de diamantgracht. Zoals veel Alpenwerken van de Maginotlinie, is ook dit werk nooit helemaal afgebouwd. Het kazernedeel is nog compleet onafgebouwd, maar ondanks dat heeft Italië bij de aanval op Frankrijk in de 2e Wereldoorlog nooit de Maginotlinie doorbroken.

GO de Restefond

Toch is er veel wel afgebouwd en alleen dat al maakt een bezoek zeer zeker de moeite waard. Het is in ieder geval een van de meest apart gebouwde Maginotwerken die ik heb gezien met een imposant geschutsblok, namelijk blok 6. Blok 6 was uitgerust met 3 75mm houwitsers en die staan ook nu nog in het werk. Wel onklaar gemaakt, maar toch.

GO de Restefond
GO de Restefond
GO de Restefond

Hoewel het een groot werk is, werd het werk slechts door 226 man (inclusief 10 officieren) bemand.

GO de Restefond

Zoals alle andere verlaten werken, is ook dit werk flink vernield door metaaldieven en helaas ook de mensen die menen dat een werk er beter van wordt als je het ondersproeit met lelijke tags. Al valt het goed mee, als je het met andere werken in het Noordoosten van Frankrijk vergelijkt.

GO de Restefond
GO de Restefond: Machinekamer
GO de Restefond
GO de Restefond
GO de Restefond
GO de Restefond

U-Verlagerung Wald

Diep verscholen in een bos, net over de Duits – Poolse grens ligt een voormalige munitiefabriek van de firma Deutsche Sprengchemie GmbH. In 1938 is men met de bouw begonnen. Zo’n 400 gebouwen zijn gebouwd op een terrein van 550 hectare. Alles om uit nitroglycerine munitie te maken. Vanaf 1941 is de productie begonnen.

UV Wald

Maximaal 2000 mensen hebben hier gewerkt, waaronder ook veel krijgsgevangenen uit Frankrijk, Nederland en Italië en dwangarbeiders uit concentratiekampen. Na afloop van de Tweede Wereldoorlog zijn alle machines afgevoerd naar de Sovjetunie, als onderdeel van de herstelbetalingen.

UV Wald

Het complex was vanuit de lucht lastig te zien, de gebouwen werden met bomen beplant, als camouflage. Naast de 400 gebouwen (bunkers, energiecentrale, woonverblijven en andere gebouwen) is er ook nog zo’n 72 kilometer weg, 38 kilometer rails en 60 kilometer waterleiding + riolering aangelegd op het terrein.

UV Wald: Station

Zoals bij elke Duitse munitiefabriek uit die tijd, waren arbeidsongelukken geen zeldzaamheid. Vaak met vele doden tot gevolg. En ook nu gebeuren er af en toe nog ongelukken. Er liggen nog ontzettend veel munitieresten onder de grond. Slechts een deel van het terrein is tot 30 centimeter diep gecontroleerd.

UV Wald
UV Wald
UV Wald
UV Wald
UV Wald
UV Wald
UV Wald
UV Wald
UV Wald
UV Wald

Atlantikwall: MKB Heerenduin en MFB Olmen

Hier is het bunkervirus eigenlijk serieus begonnen. De bunkers van de Marine Kust Batterij Heerenduin en de Marine Flak Batterij Olmen zijn vrij toegankelijk en bieden voldoende motieven om te fotograferen. Een aantal bunkers zijn inmiddels ook ingericht als museum door het Bunker Museum IJmuiden (http://bunkermuseum.nl/).

MFB Olmen: Leitstand / Vuurleidingsbunker type Fl249

MKB Heerenduin is op de verdediging tegen aanvallen vanaf de zee gebouwd en MFB Olmen is als luchtafweerbatterij gebouwd. De bouw is begonnen in 1942. In eerste instantie stond het geschut in open beddingen, maar later in de Tweede wereldoorlog is het geschut toch verplaatst in bunkers. Zoals het overgrote deel van de Atlantikwall zijn deze batterijen nooit afgebouwd. Dat is ook duidelijk te zien aan bijvoorbeeld de afwerking van de bunkers.

MKB Heerenduin: Leitstand / Vuurleidingsbunker type M178

MKB Heerenduin en MFB Olmen maakten deel uit van de “Festung IJmuiden”. Volgens de Duitse bezetter was de haven van IJmuiden van groot strategisch belang en dat verdiende ook een navenante verdediging.

MKB Olmen

De bunkers waren deels met overdekte loopgraven met elkaar verbonden. Daar is nu nog weinig van terug over.

MKB Heerenduin

Dat de bunkers zo eenvoudig toegankelijk zijn, weet de lokale jeugd ook. Alle bunkers zijn ontsiert met graffiti. Er ligt ook veel troep, want rotzooi opruimen is voor veel mensen blijkbaar te moeilijk. Hou hier absoluut niet van, maar het is onmogelijk om dit te ontlopen.

MKB Olmen: Leitstand met op de achtergrond de Hoogovens

In een enkele bunker zijn nog originele tekeningen te zien. Deze bunker is nu gelukkig een museumsbunker, anders zouden deze unieke tekeningen allemaal beklad zijn.

MKB Heerenduin
MKB Heerenduin
MBK Heerenduin
MKB Heerenduin

Tussen de sterkst gebouwde bunkers (St = Ständiger Bunker = bomveilige bunkers met muren van minstens 2 meter dik) staan ook veel bunkers die dat totaal niet zijn. Zoals bijvoorbeeld de manschappenverblijven. Dat lijkt vreemd, maar mocht er gevaar dreigen, dan waren de soldaten in de geschutsbunkers om terug te kunnen vechten.

MKB Heerenduin
MKB Heerenduin

Enkele scenes uit de film “Soldaat van Oranje” zijn ook opgenomen in de MKB Heerenduin. De vuurleidingsbunker is hier als geschutsbunker afgebeeld met een lantaarnpaal als geschut. Dit is historisch niet juist, vanuit een vuurleidingsbunker werd bepaald welke geschutsbunker waar moest vuren. Maakt de film overigens zeker niet minder de moeite waard!

Fort Metz

De Frans-Duitse oorlog in 1870-1871 werd verloren door Frankrijk, waardoor Frankrijk grondgebied moest afstaan aan Duitsland. Deze nieuwe grens moest natuurlijk goed verdedigd worden, vandaar dat er snel werd begonnen met het bouwen van vestingen rondom de belangrijkste steden. Ook Metz behoorde daartoe. Frankrijk was al voor het verlies van Metz aan Duitsland begonnen met het bouwen van een vestigingsgordel, maar die was nog lang niet af. De Duitsers integreerden deze forten in hun verdedigingswerken en bouwden nog een aantal forten, tussenwerken en andere kleinere verdedigingswerken extra.

Fort Metz

De grote forten, de zogenaamde Festen, zijn ondanks de gelijke opbouw toch unieke bouwwerken. Ze zijn namelijk aangepast aan het landschap en behoorlijk groot. Meerdere kazematten, kazernecomplexen en abri’s die ondergronds met elkaar verbonden zijn. Zoals ook dit fort. In slechts 4 jaar is dit fort gebouwd (1907-1911), wat gezien de grootte van het werk toch wel bijzonder mag heten. De werken zijn namelijk gebouwd op 83 hectare! Het fort bood plaats voor 560 soldaten.

Fort Metz

In de Eerste Wereldoorlog bleef Metz en omgeving praktisch verschoond van gevechtshandelingen, zoals ook dit fort. In de Tweede Wereldoorlog hebben de Amerikanen de uitwerking van diverse bommen getest op dit fort en dat is wel terug te zien.

Fort Metz

Na de Eerste Wereldoorlog zijn enkele forten door het Franse leger in gebruik genomen. Ook dit fort en dat is dan ook te zien aan de beschriftingen:

Fort Metz

Het werk is nog steeds militair terrein en wordt tegenwoordig met wildcamera’s bewaakt. Een bezoek kan ik dan ook alleen maar afraden, hoe mooi het werk ook is. Het is voor mij een van de mooiste forten die ik heb gezocht, vanwege de vele muurschilderingen.

Fort Metz

Het is een wonder dat de vele muurschilderingen niet zijn vernield door de Fransen.

Fort Metz
Fort Metz
Fort Metz: Oven
Fort Metz: Machineruimte
Fort Metz
Fort Metz: Keuken
Fort Metz: Kazerne
Fort Metz: Ondergronds gangenstelsel

UV Saar

Eigenlijk zijn dit 2 Untertage Verlagerungen, Saar 1 en Saar 2, aangezien het om 2 voormalige kalkgroeves gaat die boven elkaar liggen. De groeves zijn ondergronds wel met elkaar verbonden, al ben ik die verbinding nooit tegengekomen. De groeves zijn namelijk behoorlijk (zo’n 23.000 m2) groot en ik heb deze nog lang niet helemaal bekeken.

UV Saar

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers al snel besloten dat deze groeves zeer goed geschikt waren voor de productie van oorlogsmateriaal. Alle U-Verlagerungen zijn genummerd en deze U-Verlagerung heeft een laag “objektnummer”, namelijk nummer 79 (van de ruim 6000).

UV Saar

De firma Renk AG uit Augsburg heeft hier onderdelen voor tanks geproduceerd, evenals de firma Sonderling. Deze groeve schijnt ook als hospitaal te zijn benut, maar in hoeverre dat klopt is lastig te achterhalen. De onderste groeve is zeer instabiel en dat is ook duidelijk te zien aan de vele, recente afgebrokkelde stukken steen. De bovenste groeve is, op een paar delen na, een stuk stabieler.

UV Saar

Na de oorlog is er nog een paddenstoelenkwekerij in gevestigd geweest en is de groeve als dumpplek voor oude auto’s en andere troep (olievaten bv) misbruikt. Iets dat overigens typisch is voor verlaten, Franse groeves.

UV Saar

Van de U-Verlagerung is weinig meer te zien. Wat buizen om de productieruimtes droog te houden, zeker in de onderste groeve staat er op sommige plekken best water. Ook zijn sommige vloeren egaal gebetonneerd en zie je nog resten van de electriciteitsvoorziening.

UV Saar
UV Saar
UV Saar