Bunkers

Elk land heeft in de loop van de jaren verdedigingswerken gebouwd. Op mijn pagina richt ik mij hoofdzakelijk op de verdedigingswerken uit de eerste- en tweede wereldoorlog.

WW1: Col de la Chapelotte, Duitse telefooncentrale