Home

Over mij

Sinds jaar en dag fotografeer ik de zichtbare nalatenschappen van zowel de Eerste- als de Tweede wereldoorlog. Nalatenschappen die men veelal liever niet ziet. Verwijderen is te duur, dus laat men de locaties vervallen en heroveren door de natuur. En dat is jammer, want juist deze “schaduwzijden” van de geschiedenis moet je zichtbaar maken en bewaren, opdat men kan leren uit het verleden.

Door mijn foto’s probeer ik een inkijk te geven in de zwarte bladzijden van de geschiedenis. Voornamelijk bunker(complexen), U-Verlagerungen en concentratiekampen.

Foto: Remco Dank

Blog

Oorlogsmonument: Ossuaire Douaumont – Verdun

Oorlogsmonumenten zijn meestal grote, protserige monumenten. Zelf zie ik het liever allemaal wat meer ingetogen. Het “beenhuis” (ossuaire) Douaumont in Verdun is ook zo’n monument. 137 meter lang en 46 meter hoog, is dit niet te overzien als je de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog rondom Verdun bezoekt. In de kelderruimtes liggen de beenderen van …

Ludwigswinkel: Area 1

Tijdens de Koude Oorlog speelde het Pfalzerwald een belangrijke rol en dan met name het zuidelijke deel. Zowel de NATO als de Amerikanen waren in dit gebied goed vertegenwoordigd met hoofdkwartieren, wapenopslagplaatsen en andere opslagdepots. Het bosgebied was blijkbaar een ideale plek om dit allemaal ver van de bewoonde wereld af, onopgemerkt te kunnen bouwen. …

Bunkers

Met bunkers bezoeken en fotograferen is het allemaal begonnen. Ruim een decennia geleden bezocht ik voor het eerst gericht bunkers op om te fotograferen. Heel interessant, maar eigenlijk wist ik er helemaal niks van. Om mijn kennis te vergroten ben ik vrijwilliger geworden bij een bunkermuseum. Daar heb ik niet alleen mijn kennis vergroot, maar ook goede vrienden aan overgehouden. Vrienden met dezelfde passie als ik, waarmee ik regelmatig op pad ga.

Duitse bunkers bij het schijnvliegveld Bergen (Noord-Holland)

Eerst in Nederland, want ook in Nederland zijn meer dan genoeg bunkers te vinden, maar al snel ook in het buitenland. En nog steeds ben ik regelmatig op pad, een maand zonder bunkertochten komt niet veel voor.

Maginotlinie: Filterruimte GO Schoenenbourg (museum)

De Atlantikwall, gebouwd door de Duitsers gedurende de Tweede Wereldoorlog, is voor velen bekend, maar eigenlijk heeft elk land wel meerdere verdedigingslinies gebouwd. Op mijn pagina richt ik mij hoofdzakelijk op de verdedigingswerken uit de Eerste- en Tweede wereldoorlog.

WW1: Col de la Chapelotte, Duitse telefooncentrale

Contact

info@jovka.nl