Over mij

Sinds jaar en dag fotografeer ik de zichtbare nalatenschappen van zowel de Eerste- als de Tweede wereldoorlog. Nalatenschappen die men veelal liever niet ziet. Verwijderen is te duur, dus laat men de locaties vervallen en heroveren door de natuur. En dat is jammer, want juist deze “schaduwzijden” van de geschiedenis moet je zichtbaar maken en bewaren, opdat men kan leren uit het verleden.

Door mijn foto’s probeer ik een inkijk te geven in de zwarte bladzijden van de geschiedenis. Voornamelijk bunker(complexen), U-Verlagerungen en concentratiekampen.

Foto: Remco Dank